Verksamhet

Strategi

LAF stöder verksamhet som arbetsgivare inom landsbygdsnäringarna, trädgårds-, grön- och miljöanläggnings- och pälsproduktionsbranscherna där nyttjandet av växter, djur och andra biologiska organismer ställer speciella krav på arbetsgivarverksamheten och arbetsvillkoren.

Läs om vår verksamhet
Extranet

Medlemsservice i arbetsgivarfrågor

LAF:s medlemmar får kontinuerlig och professionell service!

Bli medlem på nätet
Extranet

Medlemsbrev (för inloggade användare)

Bläddra bland våra medlemsbrev

Trädgårdsbranschen

P/1/2023

RESEKOSTNADSERSÄTTNING INOM TRÄDGÅRDSBRANSCHEN ÅR 2023

januari 10, 2023

För inloggade användare

Grön- och miljöanläggning

V/1/2023

RESEKOSTNADSERSÄTTNING INOM GRÖN- OCH MILJÖANLÄGGNING ÅR 2023

januari 10, 2023

För inloggade användare

Landsbygdsnäringar

M/1/2023

RESEKOSTNADSERSÄTTNING INOM LANDSBYGDSNÄRINGARNA ÅR 2023

januari 10, 2023

För inloggade användare

Logga in på extranet