Förbundet

Bläddra i innehållet

Intressebevakning

LAF bevakar samhällsfrågor som är viktiga för medlemsbranschernas arbetsgivare. I praktiken sker intressebevakningen genom kollektivavtalsförhandlingar med löntagarorganisationerna och genom deltagande i beredningen av arbets- och sociallagstiftning.

LAF är med i samarbetsorgan tillsatta av Utbildningsstyrelsen, Social- och hälsovårdsministeriet och Inrikesministeriet. Vid behov samarbetar vi med andra arbetsgivar- och företagarorganisationer.

Styrelsen år 2024

Ordförande: Anssi Laamanen, landsbygdsnäringar
Viceordförande:

Styrelsemedlemmar och suppleanter

Mikael Jensen, förvaltare, landsbygdsnäringar
• suppleant: Aarne Schildt, jordbrukare

Timo Heikkilä, jordbrukare, landsbygdsnäringar
• suppleant: Aarni Alanne, jordbrukare

Tiina Hildén, personalchef, landsbygdsnäringar
• suppleant: Hanna-Mari Mähönen, jordbrukare

Juha Oksanen, verkställande direktör, trädgårdsbranschen
• suppleant: Sakari Tamsi, verkställande direktör

Jenni Rantanen, ekonomichef, trädgårdsbranschen
• suppleant: Anselmi Hakkarainen, verkställande direktör

Tomi Tahvonen, verkställande direktör, plantskolebranschen
• suppleant: Inari Jansson, verkställande direktör

Mikko Jaakkola, verkställande direktör, grön- och miljöanläggningsbranschen
• suppleant: Katja Hyvönen, ekonomi- och personalchef

Bjarne Snellman, verkställande direktör, pälsproduktionsbranschen
• suppleant: Esa Rantakangas, verkställande direktör

Kollektivavtalsutskotten år 2023

(Väljs och uppdateras i januari 2024)

Kollektivavtalsutskotten som representerar LAF:s medlemsbranscher deltar bland annat i beredningen av kollektivavtalen.

Landsbygdsnäringarnas utskott

Aarni Alanne
Timo Heikkilä (ordf.)
Tiina Hilden
Mikael Jensen
Anssi Laamanen
Hanna-Mari Mähönen
Aarne Schildt
Riku-Sippo Uotila
Kristel Nybondas
Minna Marttila
Manuela Tallberg-Nygård

Trädgårdsbranschens utskott

Albert Grotenfelt
Pasi Hakkarainen (ordf.)
Juha Oksanen
Jenni Rantanen
Tomi Suominen
Tomi Tahvonen
Kristel Nybondas
Minna Marttila
Manuela Tallberg-Nygård

Grön- och miljöanläggningsbranschens utskott

Katja Hyvönen
Mikko Jaakkola (ordf.)
Olavi Järvenpää
Anssi Koskela
Salla Laukia
Kristel Nybondas
Minna Marttila
Manuela Tallberg-Nygård

Pälsproduktionsbranschens utskott

Peter Björkskog
Jorma Kauppila
Marko Meriläinen
Lasse Paavola (ordf.)
Esa Rantakangas
Kristel Nybondas
Minna Marttila
Manuela Tallberg-Nygård

Internationell verksamhet

Landsbygdens Arbetsgivareförbund är medlem i EU-ländernas samarbetsorganisation för arbetsgivarorganisationer inom jordbrukssektorn (Geopa). Genom Geopa deltar LAF i den sociala dialogen med arbetstagarorganisationen. I praktiken är Geopa verksamt i anslutning till Copa i Bryssel. Geopa representerar arbetsgivarnas gemensamma syn gentemot kommissionen, till exempel vid beredningen av direktiv. direktiivien valmistelun yhteydessä.

Det nordiska samarbetet mellan arbetsgivarorganisationerna har långa traditioner. LAF:s samarbetspartners är Gröna arbetsgivare i Sverige, NHO Mat og Drikke i Norge och Mejeribrugets Arbejdsgiverforening (MA) och GLS-A i Danmark.

Stadgar

Landsbygdens Arbetsgivareförbunds stadgar (godkända i föreningsregistret 7.4.2021)

Stadgar (pdf)

Strategi

Mission

LAF stöder verksamhet som arbetsgivare inom landsbygdsnäringarna, trädgårds-, grön- och miljöanläggnings- och pälsproduktionsbranscherna där nyttjandet av växter, djur och andra biologiska organismer ställer speciella krav på arbetsgivarverksamheten och arbetsvillkoren.

Vision

LAF är en sakkunnig och nyttig aktör på arbetsmarknaden som arbetsgivarna vill ansluta sig till.

Värderingar

Vi verkar för våra medlemmar.
Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet för att svara mot branschernas behov.
Vi arbetar för smidiga lösningar i praktiska anställningsfrågor.
Vi arbetar ansvarsfullt och effektivt.

Samarbete

Landsbygdens Arbetsgivareförbund har ett nära samarbete med branschorganisationerna inom sektorn. LAF har samarbetsavtal i arbetsmarknadsfrågor med följande organisationer:

  • Finlands Näringsliv EK
  • Frukt- och Bärodlarnas förbund
  • Handelsträdgårdsförbundet
  • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
  • Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund
  • Suonenjoen Seudun Marjanviljelijäin yhdistys ry
  • Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC
  • Taimistoviljelijät – Plantskoleodlarna ry
  • Grön- och miljöanläggarna rf
  • Privatskogsbrukets Arbetsgivare