pexels-cottonbro-5582490
Medlemskap

Lokala avtal

På flera ställen i kollektivavtalen nämns lokala avtal och överenskommelser som ger flexibilitet i de tvingande bestämmelserna. I arbetstidslagen finns dock en bestämmelse som förbjuder icke-organiserade arbetsgivare från att ingå lokala avtal.

Läs mer