Branscher

Branschvisa kollektivavtal

Kollektivavtalet för landsbygdsnäringarna

 • jordbruk inklusive vidareförädling, förberedelse för saluföring och försäljning av produkter som huvudsakligen producerats på gården när detta sker som en del av gårdsbruket eller genom bolagiserad verksamhet i anslutning till gårdsbruket
 • packerier där grönsaker och andra primärprodukter förpackas och där produkter från ägarföretag förbereds för saluföring och lagras
 • odling av grönsaker, bär och specialväxter på friland på gården
 • gårdsbrukets avbytarverksamhet
 • förädlingshönsgårdar och anläggningar för fjäderfäuppfödning
 • biodlingar
 • fiskuppfödnings- och fiskodlingsanläggningar
 • ridstall, ridskolor och hobbystall
 • travstall
 • husdjursgårdar och -parker
 • forskningsanstalter inom jordbruket (privata)
 • djurpensionat
 • maskin- och övriga entreprenadtjänster
 • landsbygdsturism
 • plockning och insamling av skogsbär, -svamp och andra naturprodukter
maatalous_lammas

Kollektivavtalet för trädgårdsbranschen

 • företag som producerar blommor, grönväxter, grönsaker, plantor och svampar
 • företag som hyr ut och underhåller blommor och grönväxter
 • blomsterhus och trädgårdscenter, där skötseln av växter utgör en betydande del av företagets verksamhet
 • parti- och minutförsäljning av trädgårdsprodukter när försäljningen utgör en del av företagets verksamhet
puutarha_krysanteemi2

Kollektivavtalet för grön- och miljöanläggningsbranschen

 • byggande av grönområden
 • skötsel av grönområden och friluftsområden
 • planering av grönområden och övriga arbeten vid företag inom branschen
 • trädgårdsbutiker som finns i direkt anslutning till företag inom branschen
viher_työntekijät

Kollektivavtalet för pälsproduktionsbranschen

 • pälsdjursfarmer
 • fodercentraler och deras centrallager
 • pälsningscentraler
 • destruktionsanläggningar

Kollektivavtalet för skogsbranschen (LAF är avtalspart)

 • skogstjänstföretag
pexels-pille-kirsi-1093184 (1)
Branscher

Bli medlem

Alla arbetsgivare inom förbundets branscher kan bli medlemmar, både privatpersoner och företag. oavsett om anställningar görs året om eller säsongbetonat.

Bli medlem
Credit To Easy (1) maaseudun työnantajaliitto
taimisto_perennat2_p
Branscher

Lokala avtal

På flera ställen i kollektivavtalen nämns lokala avtal och överenskommelser som ger flexibilitet i de tvingande bestämmelserna. I arbetstidslagen finns dock en bestämmelse som förbjuder icke-organiserade arbetsgivare från att ingå lokala avtal.

Läs mer