Personal


Kristel Nybondas
, verkställande direktör (JM)


Minna Marttila
, sakkunnig (JK)
– rådgivning i anställningsfrågor (finska)


Manuela Tallberg-Nygård
, sakkunnig (FD och AFM, agronom)
– rådgivning i anställningsfrågor (finska/svenska)


Heidi Nemlander
, kontorsansvarig
– medlemsregistret, medlemssidorna, medlemsavgifter etc.

e-post: fornamn.efternamn(a)tyonantajat.fi

Skogsbranschen (rådgivning i anställningsfrågor)

Privatskogsbrukets Arbetsgivare ry


Kari Immonen
, verksamhetsledare


Markus Tähkänen
, ombudsman, 040 586 5947

e-post: fornamn.efternamn(a)yt-ry.fi

www.yt-ry.fi

Kontakt

Faktureringsadress

Nätfakturor:

Operatör: Apix Messaging Oy (003723327487)
EDI: 003702151937
FO-nummer: 0215193-7

Pappersfakturor:

Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF rf
(Apix skannauspalvelu)
PL 16112
00021 LASKUTUS