Bli medlem

Välkommen som medlem i LAF!

Alla arbetsgivare inom förbundets branscher kan bli medlemmar, både privatpersoner och företag. oavsett om anställningar görs året om eller säsongbetonat.

Du kan också kontakta vårt kontor, om du har frågor kring medlemskapet. Vi kan skicka formuläret för medlemsansökan per post.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften grundar sig på den lönesumma som företaget betalar till sina arbetstagare. Medlemsavgiften är 0,52 % av lönesumman för föregående år och 0,26 % av kostnaderna för hyrd arbetskraft. Minimiavgiften är 95 euro och högsta möjliga avgift är 5 046 euro per år.

Löner som betalats till företagarens familjemedlemmar som bor i samma hushåll beaktas inte. Medlemsavgiften är avdragsgill i beskattningen.

Medlemsavgiften för handelsträdgårdar

Medlemmar av Handelsträdgårdsförbundet med en lönesumma som överstiger 20 200 euro per år har en medlemsavgift på 0,44 %. Om lönesumman är lägre än så betalar arbetsgivaren en fast avgift på 60 euro.

Medlemsavgiften för plantskolor

Medlemmar av Taimistoviljelijät – Plantskoleodlarna ry med en lönesumma som överstiger 20 200 euro per år har en medlemsavgift på 0,44 %. Om lönesumman är lägre än så betalar arbetsgivaren en fast avgift på 47,50 euro.

Medlemsavgiften för pälsdjursfarmer

Medlemmar av Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf har en avgift som är 0,36 % av lönesumman. Minimiavgiften är 35 euro.

Medlemsavgiften för grönanläggningsföretag

Medlemmar av Grön- och miljöanläggarna rf får 50 % rabatt på medlemsavgiften under det första året. Minimiavgiften är 95 euro.

Medlemsavgiften för SLC:s medlemmar

Medlemmar av Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund med en lönesumma som understiger 20 000 euro har en medlemsavgift på 60 euro. Om lönesumman överstiger 20 000 euro är medlemsavgiften 0,47 % av lönesumman.

Medlemsansökan

  Företagets / arbetsgivarens namn *

  Telefonnummer *

  Företagets FO-nummer *

  E-postadress *

  Företagets huvudbransch *

  Näradress *

  Postnummer *

  Kommun *

  Bolagets hemort

  Representant för arbetsgivaren

  Arbetsgivarens representant:

  Titel eller yrke

  Online fakturaadress för medlemsavgift

  Nätfakturaadress / EDI-kod

  Nätfakturaoperatör

  Operatörens förmedlarkod

  Om ni inte har en nätfakturaadress, e-postadress för fakturering

  Löner

  Den lönesumma (brutto) som betalats till arbetstagarna föregående år (euro) *

  Den kostnad som betalats för användning av hyrd arbetskraft föregående år (den momsfria summa som uthyrningsföretaget fakturerat, euro): *

  Arbetskraftsuppgifter

  Fastanställda *

  Visstidsanställda *

  Hyrda arbetstagare *

  Arealuppgifter (gäller inte grön- och miljöanläggarna)

  Åker ha eller friland ha

  Eget

  Arrenderad

  Skog ha eller växthus m2

  Eget

  Arrenderad

  Mer information

  * Jag anhåller om medlemskap i LAF och förbinder mig efter att ha blivit medlem att uppfylla på stadgarna baserade och med stöd av dem fastsällda förpliktelser.

  pexels-cottonbro-5582490
  Bli medlem

  Lokala avtal

  På flera ställen i kollektivavtalen nämns lokala avtal och överenskommelser som ger flexibilitet i de tvingande bestämmelserna. I arbetstidslagen finns dock en bestämmelse som förbjuder icke-organiserade arbetsgivare från att ingå lokala avtal.

  Läs mer