Vi ger våra medlemmar följande service:

  • Våra medlemssidor (extranet) där allt material finns i elektronisk form och endast är tillgängligt för medlemmar.
  • Kollektivavtalet för den egna branschen.
  • Aktuella medlemsbrev om ändringar i kollektivavtalen och lagstiftningen.
  • Rådgivning av våra jurister och sakkunniga i frågor som gäller tolkning och tillämpning.
  • Utbildning i anställningsfrågor. På våra kurser går vi detaljerat igenom arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter.
  • Blanketter för olika situationer i anställningsförhållandet (laddas ner på Extranet).
  • Individuell konsultation för företag enligt överenskommelse.
  • Utredning av eventuella meningsskiljaktigheter utan tilläggskostnader, till exempel med fackförbundet eller arbetarskyddsförvaltningen.
Medlemskap

Bli medlem

Alla arbetsgivare inom förbundets branscher kan bli medlemmar, både privatpersoner och företag. oavsett om anställningar görs året om eller säsongbetonat.

Bli medlem
Medlemskap

Lokala avtal

På flera ställen i kollektivavtalen nämns lokala avtal och överenskommelser som ger flexibilitet i de tvingande bestämmelserna. I arbetstidslagen finns dock en bestämmelse som förbjuder icke-organiserade arbetsgivare från att ingå lokala avtal.

Läs mer