juni 21, 2023 Aktuellt

Checklista för rekrytering

 

Checklistan för ansvarsfull rekrytering har uppdaterats.

Med hjälp av de åtgärder som beskrivs i checklistan kan arbetsgivaren förebygga arbetsrelaterat utnyttjande bland arbetstagarna. Listan hjälper arbetsgivaren att identifiera och förebygga risker samt att ingripa vid exploatering. Checklistan ger också information om vad man kan göra om problem uppkommer.

Checklista

Dela artikeln