Information om lokala avtal

Alla arbetsgivare inom avtalsbranscherna, såväl organiserade som icke-organiserade, ska tillämpa LAF:s kollektivavtal, eftersom de är allmänt bindande.

På flera ställen i kollektivavtalen nämns lokala avtal och överenskommelser som ger flexibilitet i de tvingande bestämmelserna. I arbetstidslagen finns dock en bestämmelse som förbjuder icke-organiserade arbetsgivare från att ingå lokala avtal.

Observera att LAF:s kollektivavtal också innehåller sådana bestämmelser om lokala avtal som alla arbetsgivare får tillämpa, eftersom de inte försämrar arbetstagarnas ställning.

Följande punkter i kollektivavtalet kan tillämpas endast av arbetsgivare som hör till Landsbygdens Arbetsgivareförbund och det sker genom lokala avtal med arbetstagarna. Lokala avtal ingås alltid genom förhandling och skriftligt.

pexels-pok-rie-1268076
  • I utjämningssystemet (genomsnittlig ordinarie arbetstid) kan den dagliga arbetstiden vara högst 11 timmar. Arbetstiden per dygn kan enligt arbetsskiftsförteckningen fortlöpande vara 11 timmar i högst en vecka.

    Avvikande bestämmelser inom pälsproduktionsbranschen:

    • Möjligt att lokalt avtala att arbetstiden förlängs till 10 timmar per dygn.
    • Den ordinarie arbetstiden per vecka ska jämnas ut till i genomsnitt 40 timmar under en tidsperiod på högst 6 månader. Genom lokalt avtal kan utjämningsperioden förlängas till högst 12 månader.
  • Användning av en arbetstidsbank enligt kollektivavtalet.
  • Möjlighet att utföra 172 timmars mertidsarbete utan förhöjningsandelar för övertidsarbete. Om det inte finns en förtroendeman på arbetsplatsen krävs godkännande av LAF och Industrifacket.
  • Om medlemsföretagets ekonomiska situation försvåras avsevärt så att det medför hot om bland annat personalminskningar, kan arbetsgivaren och arbetstagarna ingå ett lokalt avtal om tidsbundna ändringar av anställningsvillkoren i syfte att trygga företagsverksamhetens kontinuitet och arbetsplatserna.