juli 1, 2023 Aktuellt

Lätt med Hermes – lär dig arbetslivets spelregler effektivt!

Ladda ner den lättanvända och uppdaterade Hermes-appen på din telefon, så att du kan förutse kommande situationer och kommunicera enkelt med dina medarbetare. I Hermes hittar du de arbetslivsregler som gäller inom din bransch.

Hermes-projektet har fått finansiering från programmet ARBETE2030 vid Arbets- och näringsministeriet i Finland. Projektet administreras av Industrifacket. Även Landsbygdens Arbetsgivareförbund, Privatskogsbrukets arbetsgivare, Forststyrelsen och Migrationsinstitutet medverkar. Hermes gagnar framför allt utländska säsongsarbetare inom jord- och skogsbruk. Projektets huvudprodukt är Hermes-appen som innehåller tillförlitlig och uppdaterad information om att arbeta och bo i Finland. Appen finns på finska, svenska, engelska, ryska och ukrainska.

Hermes-projektets webbsida: hermesapp.fi/sv

Broschyrerna nedan presenterar Hermes-projektet och mobilapplikationen på fem språk.

 

På svenska
På finska
På engelska
På ukrainska
På ryska

 

Dela artikeln