Aktuellt

LAF:s nya styrelse

Välkommen på LAF:s höstmöte och arbetsmarknadseftermiddag onsdag 14.12.2022

Närmare information om tidtabellen skickas med möteskallelsen i god tid innan mötet.

Anvisningar som gäller ukrainska arbetstagare

TE-tjänsternas material och broschyrer

Aktuellt om corona

Länkar till myndighetsinformation