9 maaliskuun, 2022 Ajankohtaista

Ukrainasta paenneiden tilapäinen suojelu

Ukrainasta paenneiden auttamiseksi EU:ssa on otettu käyttöön tilapäisen suojelun direktiivi. Kaikissa jäsenmaissa tilapäistä suojelua saavat

  • Ukrainan kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä
  • Ukrainassa kansainvälistä suojelua saaneet henkilöt ja heidän perheenjäsenensä
  • muut Ukrainassa pysyvästi asuneet, jotka eivät voi palata kotimaahansa.

Kaikkien ryhmien kohdalla edellytyksenä on, että henkilö on asunut Ukrainassa ja lähtenyt sieltä Venäjän suurhyökkäyksen alettua eli 24.2. tai sen jälkeen.

Suomessa tilapäistä suojelua annetaan lisäksi seuraaville henkilöille:

  • Ukrainan kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä, jotka pakenivat Ukrainasta vähän ennen 24.2. eivätkä konfliktin seurauksena voi palata. Komissio on kehottanut jäsenmaita joustavuuteen näiden henkilöiden osalta.
  • Muut Suomessa jo oleskelevat tai Suomeen saapuneet Ukrainan kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä.
  • Ukrainassa laillisesti (muutenkin kuin pysyvästi) oleskelleet EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset, jotka eivät voi palata kotimaahansa. Tämä ryhmä mainitaan jäsenmaille valinnaisena ryhmänä EU-tason päätöksessä.

Kuten turvapaikanhakijoilla, tilapäistä suojelua saavilla on oikeus asua vastaanottokeskuksessa ja oikeus vastaanottokeskuksen järjestämiin palveluihin. He saavat esimerkiksi terveydenhuollon palveluita ja välttämättömiä sosiaalihuollon palveluita, ja heidän välttämätön toimeentulonsa turvataan. Halutessaan he voivat järjestää asumisensa myös itse.

Tilapäistä suojelua haetaan poliisilta tai rajaviranomaiselta, aivan kuten turvapaikkaakin. Rekisteröinnin jälkeen Maahanmuuttovirasto tekee päätöksen hakemukseen. Maahanmuuttovirasto voi myöntää oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kun on saanut oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella, voi työskennellä ja opiskella ilman rajoituksia. Toimeentuloedellytystä koskevat säännöt eivät ei ole voimassa näissä työsuhteissa. Työnteko-oikeutta ei ole ennen kuin on saanut päätöksen, ellei työnteko-oikeutta ole muulla perusteella, esimerkiksi oleskeluluvan perusteella.

Jos saa tilapäistä suojelua ja on hakenut myös turvapaikkaa, Maahanmuuttovirasto keskeyttää turvapaikkahakemuksen käsittelyn. Turvapaikkahakemuksen käsittely keskeytetään siksi ajaksi, kun oleskelulupa tilapäisen suojelun perusteella on voimassa. Kun oleskelulupa tilapäisen suojelun perusteella on päättynyt, Maahanmuuttovirasto kysyy kirjeellä, halutaanko, että turvapaikkahakemuksen käsittelyä jatketaan.

Lisätiietoja https://migri.fi/tilapainen-suojelu

Jaa tämä artikkeli