Jäsenpalvelumme kattaa seuraavat asiat:

  • Extranet-jäsensivut, jossa kaikki materiaali sähköisessä muodossa ja ainoastaan jäsenten käytettävissä.
  • Työehtosopimus omalle alalle.
  • Ajankohtaiset jäsentiedotteet työehtosopimukseen ja lainsäädäntöön tulevista muutoksista.
  • Lakimiesten ja asiantuntijoiden neuvontapalvelu tulkinta- ja soveltamiskysymyksissä on vapaasti jäsenten käytettävissä.
  • Jäsenille suunnattu työsuhdeasioiden koulutus, jossa yksityiskohtaisesti käydään läpi työnantajaa koskevia oikeuksia ja velvollisuuksia.
  • Työsuhdeasioiden lomakepalvelu työsuhteen eri tilanteisiin Extranetissä.
  • Yrityskohtainen konsultointi sopimuksen mukaan.
  • Mahdollisten erimielisyystapausten selvittäminen esim. ammattiliiton tai työsuojeluhallinnon kanssa jäsentyönantajan puolesta ilman lisäkustannuksia.
Jäsenyys

Liity jäseneksi

Maaseudun Työnantajaliiton jäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö tai yritys, joka toimii työnantajana MTA:n sopimusaloilla. MTA:n jäseniksi ovat tervetulleita sekä vakinaisesti että kausiluonteisesti työnantajina toimivat yrittäjät.

Liity jäseneksi
Jäsenyys

Paikallinen sopiminen

Työehtosopimuksessa mainitaan useassa kohdassa paikallinen sopiminen, joka antaa joustoa pakottaviin säännöksiin. Työaikalaista kuitenkin löytyy säännös, joka kieltää paikallista sopimista niiltä työnantajilta, jotka eivät ole järjestäytyneitä.

Lue lisää