Liitto

Selaa sisältöä

Edunvalvonta

MTA valvoo jäsenalojensa työnantajien kannalta tärkeitä asioita yhteiskunnassamme. Käytännössä edunvalvontaa toteutetaan palkansaajajärjestöjen kanssa käytävissä työehtosopimusneuvotteluissa sekä työ- ja sosiaalilainsäädännön valmistelussa.

MTA on mukana opetushallinnon, sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön asettamissa yhteistyöelimissä. Edunvalvontaa toteutetaan tarvittaessa yhdessä muiden työnantaja- ja yrittäjäjärjestöjen kanssa.

Hallitus vuonna 2023

Puheenjohtaja: puutarhaneuvos Pasi Hakkarainen, puutarha-ala
Varapuheenjohtaja: maanviljelijä Anssi Laamanen, maaseutuelinkeino

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Tilanhoitaja Mikael Jensen, maatalousala
• varajäsen: maanviljelijä Aarne Schildt

Maanviljelijä Timo Heikkilä, maatalousala
• varajäsen: marjanviljelijä Aarni Alanne

Henkilöstöpäälikkö Tiina Hildén, maatalousala
• varajäsen: maanviljelijä Riku-Sippo Uotila

Maanviljelijä Anssi Laamanen, maatalousala
• varajäsen: maanviljelijä Hanna-Mari Mähönen

Talouspäällikkö Jenni Rantanen, puutarha-ala
• varajäsen: toimitusjohtaja Juha Oksanen

Toimitusjohtaja Tomi Tahvonen, taimistoala
• varajäsen: toimitusjohtaja Inari Jansson

Toimitusjohtaja Mikko Jaakkola, viher- ja ympäristörakentamisala
• varajäsen: talous- ja henkilöstöpäällikkö Katja Hyvönen

Toimitusjohtaja Lasse Paavola, turkistuotantoala
• varajäsen: toimitusjohtaja Peter Björkskog

Työehtosopimusvaliokunnat vuonna 2022

MTA:n jäsentoimialoja edustavat työehtosopimusvaliokunnat osallistuvat mm. työehtosopimusten valmisteluun.

Maaseutuelinkeinojen valiokunta

Niels Borup
Timo Heikkilä, pj
Juuso Hulmi
Mikael Jensen
Anssi Laamanen
Hanna-Mari Mähönen
Noora Räsänen
Aarne Schildt
Riku-Sippo Uotila
Kristel Nybondas
Minna Marttila
Manuela Tallberg-Nygård

Puutarha-alan valiokunta

Albert Grotenfelt
Pasi Hakkarainen, pj
Jenni Rantanen
Juha Oksanen
Tomi Suominen
Tomi Tahvonen
Kristel Nybondas
Minna Marttila
Manuela Tallberg-Nygård

Viher- ja ympäristörakentamisalan valiokunta

Katja Hyvönen
Mikko Jaakkola, pj
Olavi Järvenpää
Anssi Koskela
Esa Lahtinen
Kristel Nybondas
Minna Marttila
Manuela Tallberg-Nygård

Turkistuotantoalan valiokunta

Peter Björkskog
Jorma Kauppila
Marko Meriläinen
Lasse Paavola, pj.
Esa Rantakangas
Kristel Nybondas
Minna Marttila
Manuela Tallberg-Nygård

Kansainvälinen toiminta

Maaseudun Työnantajaliitto on jäsenenä EU-jäsenmaiden maatalousalan työnantajajärjestöjen yhteistyöorganisaatio Geopassa. Geopan kautta MTA on mukana sosiaalisessa vuoropuhelussa työntekijäjärjestön kanssa. Geopa toimii käytännössä Copan yhteydessä Brysselissä. Geopa edustaa työnantajien yhteistä näkemystä komission suuntaan esim. direktiivien valmistelun yhteydessä.

Pohjoismaisella yhteistyöllä työnantajajärjestöjen välillä on pitkät perinteet. MTA:n yhteistyökumppaneita ovat Ruotsissa Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet SLA, Norjassa NHO Mat og Drikke ja Tanskassa Mejeribrugets Arbejdsgiverforening (MA) och GLSA.

Säännöt

Maaseudun Työnantajaliiton MTA ry:n säännöt (hyväksytty yhdistysrekisteriin 7.4.2021).

Säännöt (PDF)

Strategia

Missio

MTA tukee työnantajana toimimista maaseutu-, puutarha-, viherrakennus- ja turkistuotantoaloilla, joilla kasvien, eläinten ja muiden biologisten organismien hyödyntäminen asettaa erityisvaatimuksia työnantajatoiminnalle ja työehdoille.

Visio

MTA on asiantunteva ja hyödyllinen työmarkkinoiden toimija, johon työnantajat haluavat järjestäytyä.

Yhteistyö

Maaseudun Työnantajaliitto toimii kiinteässä yhteistyössä jäsenalojen toimialajärjestöjen kanssa. MTA:lla on työmarkkina-asioita koskeva yhteistyösopimus seuraavien organisaatioiden kanssa:

  • Elinkeinoelämän keskusliitto EK
  • Hedelmän- ja Marjanviljelijäin Liitto
  • Kauppapuutarhaliitto
  • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
  • Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto
  • Suonenjoen Seudun Marjanviljelijäin yhdistys ry
  • Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC
  • Taimistoviljelijät ry
  • Viher- ja ympäristörakentajat ry
  • Yksityismetsätalouden työnantajat ry