LAF - strategiMission

LAF stöder verksamhet som arbetsgivare inom landsbygdsnäringarna, trädgårds-, grön- och miljöanläggnings- och pälsproduktionsbranscherna där nyttjandet av växter, djur och andra biologiska organismer ställer speciella krav på arbetsgivarverksamheten och arbetsvillkoren.

Vision

LAF är en sakkunnig och nyttig aktör på arbetsmarknaden som arbetsgivarna vill ansluta sig till.