Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF rf:s stadgar

Stadgarna godkända i föreningsregistret 7.04.2021