Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF rf:s stadgar

Stadgarna godkända i föreningsregistret 7.10.2009