LAF - SamarbetsavtalLandsbygdens Arbetsgivareförbund har ett fast samarbete med medlemsbranschernas branschorganisationer. LAF har samarbetsavtal, som gäller arbetsmarknadsfrågor, med följande organisationer:

  • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
  • Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund FPF
  • Frukt- och bärodlarnas förbund
  • Grön- och miljöanläggarna
  • Handelsträdgårdsförbundet
  • Näringslivets centralorganisation EK
  • Plantskoleodlarna
  • Privatskogsbrukets Arbetsgivare
  • Suonenjoen Seudun Marjanviljelijäin yhdistys
  • Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC