LAF - Medlemsservice i arbetsgivarfrågorArbetsgivare som är medlem i LAF får kontinuerlig och sakkunnig service! Vår medlemsservice inkluderar följande:

  • Till ny medlem skickar vi en pärm om anställningsfrågor i den bransch som arbetsgivaren tillhör. Pärmen innehåller förutom kollektivavtalet också övrigt aktuellt material.
  • Aktuella medlemsbrev om ändringar i kollektivavtalen och lagstiftningen.
  • Juristernas/sakkunnigas rådgivningsservice i frågor som gäller tolknings- och tillämpningsfrågor kan fritt utnyttjas av medlemmarna.
  • Extranet-medlemssidorna finns allt material i elektronisk form, och kan endast användas av medlemmar.
  • Till medlemmarna riktad utbildning i frågor som gäller anställningsförhållanden (s.k. Dagar för Anställningsfrågor). Då tas arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter upp i detalj.
  • Blankettservice, i elektronisk form, för olika situationer som gäller anställningsförhållandet.
  • Enskild konsultering för företag enligt överenskommelse.
  • För medlemsarbetsgivaren sköts utredning av eventuella fall av meningsskiljaktigheter, exempelvis med fackförbundet eller med arbetarskyddsförvaltningen utan tilläggskostnader.