eu-lippuLandsbygdens Arbetsgivareförbund är medlem i EU-medlemsländernas samarbetsorgan för lantbruksbranschens arbetsgivarorganisationer Geopa. Genom Geopa deltar LAF i den sociala dialogen med arbetstagarorganisationen. Geopa fungerar i praktiken i samband med Copa i Bryssel. Geopa representerar arbetsgivarnas gemensamma syn gentemot kommissionen t.ex. i samband med beredning av direktiv.

Det nordiska samarbetet arbetsgivarorganisationerna emellan har långa traditioner. LAF:s samarbetspartner är i Sverige Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet SLA, i Norge NHO Mat og Drikke och i Danmark Mejeribrugets Arbejdsgiverforening (MA) och GLSA.