LAF - Arbetsgivarnas intressebevakningLandsbygdens Arbetsgivareförbund bevakar samhällsfrågor som är viktiga för arbetsgivarna i medlemsbranscherna. I praktiken sköts intressebevakningen genom kollektivavtalsförhandlingar som förs med löntagarorganisationerna samt genom beredning av arbets- och sociallagstiftningen. LAF är med i samarbetsorgan tillsatta av utbildningsstyrelsen, social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet. Intressebevakningen sker vid behov gemensamt med andra arbetsgivar- och företagarorganisationer.