Styrelsens sammansättning år 2019

Ordförande verkställande direktör Pasi Hakkarainen, trädgårdsbranschen
Viceordförande jordbrukare Niels Borup, lantbruksbranschen

Styrelsens medlemmar och suppleanter

Jordbrukare Niels Borup, lantbruksbranschen
• suppleant förvaltare Mikael Jensen

Jordbrukare Timo Heikkilä, lantbruksbranschen
• suppleant jordbrukare Urban Silén

Verkställande direktör Mikko Jaakkola, grön- och miljöanläggningsbranschen
• suppleant verkställande direktör Henrik Bos

Verkställande direktör Lars-Erik Nyman, pälsproduktionsbranschen
• suppleant verkställande direktör Lasse Paavola

Verkställande direktör Juha Oksanen, trädgårdsbranschen
• suppleant verkställande direktör Jukka Pehkonen

Jordbrukare Cecilia Rosenlew, lantbruksbranschen
• suppleant jordbrukare Anssi Laamanen

Verkställande direktör Tomi Tahvonen, plantskolebranschen
• suppleant plantskoleodlare Merja Hirvelä

Jordbrukare Riku-Sippo Uotila, lantbruksbranschen
• suppleant verkställande dirketör Juuso Hulmi

Kollektivavtalsutskotten

Kollektivavtalsutskotten som representeras av LAF:s medlemsbranscher deltar bl.a. i kollektivavtalens förberedande. År 2019 består utskotten av följande personer:

Landsbygdsnäringarnas utskott

 • Niels Borup
 • Timo Heikkilä, ordf.
 • Juuso Hulmi
 • Mikael Jensen
 • Anssi Laamanen
 • Cecilia Rosenlew
 • Aarne Schildt
 • Urban Silén
 • Riku-Sippo Uotila

Trädgårdsbranschens utskott

 • Albert Grotenfelt
 • Pasi Hakkarainen, ordf.
 • Jenni Lehtinen
 • Juha Oksanen
 • Tomi Suominen
 • Tomi Tahvonen

Grön- och miljöanläggningsbranschens utskott

 • Timo Hyvönen
 • Mikko Jaakkola, ordf.
 • Olavi Järvenpää
 • Anssi Koskela
 • Esa Lahtinen

Pälsproduktionsbranschens utskott

 • Peter Björkskog
 • Jorma Kauppila
 • Marko Meriläinen
 • Lars-Erik Nyman, ordf.
 • Lasse Paavola
 • Esa Rantakangas

Hästbranschens utskott

 • Sonja Danielsson
 • Minna-Liisa Heiskanen, Hevostietokeskus, verksamhetsledare
 • Mikko Korpela, Suomen Ravivalmentajat, verksamhetsledare
 • Pauliina Mansikkamäki, Ypäjän Hevosopisto, verkställande direktör
 • Cecilia Rosenlew, ordf.