Styrelsen år 2021

Ordförande Pasi Hakkarainen, verkställande direktör, trädgårdsbranschen
Viceordförande Anssi Laamanen, lantbruksbranschen

Styrelsens medlemmar och suppleanter

Mikael Jensen, förvaltare, lantbruksbranschen
• suppleant Aarne Schildt, jordbrukare

Timo Heikkilä, jordbrukare, lantbruksbranschen
• suppleant Noora Räsänen, bärodlare

Mikko Jaakkola, verkställande direktör, grön- och miljöanläggningsbranschen
• suppleant Timo Hyvönen, verkställande direktör

Lasse Paavola, verkställande direktör, pälsproduktionsbranschen
• suppleant Peter Björkskog, verkställande direktör

Juha Oksanen, verkställande direktör, trädgårdsbranschen
• suppleant Jenni Rantanen, ekonomichef

Anssi Laamanen, jordbrukare, lantbruksbranschen
• suppleant Hanna-Mari Mähönen, jordbrukare

Tomi Tahvonen, verkställande direktör, plantskolebranschen
• suppleant Inari Jansson, verkställande direktör

Riku-Sippo Uotila, jordbrukare, lantbruksbranschen
• suppleant Juuso Hulmi, verkställande direktör

Kollektivavtalsutskotten år 2021

Kollektivavtalsutskotten som representeras av LAF:s medlemsbranscher deltar bl.a. i kollektivavtalens förberedande.

Landsbygdsnäringarnas utskott

 • Niels Borup
 • Timo Heikkilä, ordf.
 • Juuso Hulmi
 • Mikael Jensen
 • Anssi Laamanen
 • Hanna-Mari Mähönen
 • Noora Räsänen
 • Aarne Schildt
 • Riku-Sippo Uotila
 • Kristel Nybondas
 • Minna Marttila
 • Manuela Tallberg-Nygård

Trädgårdsbranschens utskott

 • Albert Grotenfelt
 • Pasi Hakkarainen, ordf.
 • Jenni Rantanen
 • Juha Oksanen
 • Tomi Suominen
 • Tomi Tahvonen
 • Kristel Nybondas
 • Minna Marttila
 • Manuela Tallberg-Nygård

Grön- och miljöanläggningsbranschens utskott

 • Timo Hyvönen
 • Mikko Jaakkola, ordf.
 • Olavi Järvenpää
 • Anssi Koskela
 • Esa Lahtinen
 • Kristel Nybondas
 • Minna Marttila
 • Manuela Tallberg-Nygård

Pälsproduktionsbranschens utskott

 • Peter Björkskog
 • Jorma Kauppila
 • Marko Meriläinen
 • Lasse Paavola
 • Esa Rantakangas
 • Kristel Nybondas
 • Minna Marttila
 • Manuela Tallberg-Nygård