LAF - kontaktuppgifterLandsbygdens Arbetsgivareförbund LAF rf

Annegatan 31-33 C 48, 00100 Helsingfors
Telefon (09) 725 04 500
E-post: info(a)tyonantajat.fi

Telefonrådgivning mån–fre kl. 8.00–15.15                  

Förbundets funktionärer

JM Kristel Nybondas, verkställande direktör
JK Minna Marttila, sakkunnig
  - rådgivning i anställningsfrågor (finska)
FD och AFM, agronom Manuela Tallberg-Nygård, sakkunnig
  - rådgivning i anställningsfrågor (finska/svenska)
 Kontorsansvarig Heidi Nemlander
  - medlemsregister, Extranet-medlemssidor, medlemsavgifter mm.

e-post: fornamn.efternamn(a)tyonantajat.fi

Skogsbranschen, rådgivning i anställningsfrågor

Privatskogsbrukets Arbetsgivare rf (YT)
Kari Immonen, verksamhetsledare
Markus Tähkänen, ombudsman, 040-586 5947
e-post: fornamn.efternamn(a)yt-ry.fi
www.yt-ry.fi

Faktureringsadress

Nätfaktura:
Operatör: OpusCapita Solutions Oy (E204503)
EDI-kod: 003702151937

FO-nummer: 0215193-7

Pappersfaktura:
Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry
(OpusCapita skannauspalvelu)
PL 99850
00063 LASKUNET