Vi ordnar ett informationstillfälle 18.5 kl. 10.00, där vi går igenom checklistan för ansvarsfull rekrytering 2022.
Tillfället är på finska.

Välkommen att delta via länken nedan:
Länken till mötet

 

I samarbete med:

kuva