Inom landsbygdsnäringarna, trädgårdsbranschen och pälsproduktionsbranschen genomförs 1.2.2022 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast därefter en allmän förhöjning som är 17 cent/timme.

Inom grön- och miljöanläggningsbranschen är den allmänna förhöjningen som genomförs 1.2.2022 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast därefter 19 cent/timme. Inom grön- och miljöanläggningen betalas dessutom 1.2.2022 eller vid ingången av den löneutbetalningsperiod som börjar närmast därefter en engångsersättning på150 euro.

Också tabellönerna stiger 1.2.2022.

Kollektivavtalets cent- och eurobaserade tillägg höjs med 1,7 % fr.o.m. 1.2.2022 för hela avtalsperioden. 

Vi kommer inom kort att skicka ut medlemsbrev med information om löneförhöjningarna, några nya textavsnitt i avtalen och nuvarande tolkningar som skrivs in i kollektivavtalens avlöningskapitel.