LAF och Industrifacket nådde en löneuppgörelse 20.12 inom landsbygdsnäringarna, pälsproduktionsbranschen, trädgårdsbranschen samt grön- och miljöanläggningsbranschen. Vi informerar medlemmarna om det exakta innehållet i uppgörelsen under vecka 2. Avtalen är i kraft fram till 31.1.2023.