På förbundets höstmöte 14.12.2021 valdes ordförande och styrelse för nästa år. Till styrelsens ordförande återvaldes Pasi Hakkarainen, trädgårdsrådet från Luumäki. Ny ordinarie medlem i styrelsen är Jenni Rantanen, ekonomichef från Åbo (trädgårdsbranschen), och suppleant Juha Oksanen, verkställande direktör från Åbo. Styrelsens sammansättning >>