Personer som fått en fullständig vaccinationsserie får resa in i Finland från alla länder. Det ska ha gått minst 14 dygn sedan den sista vaccindosen. På THL:s webbplats finns information om vilka vaccinpreparat som är godkända i Finland och hurdant vaccinintyg som behövs.

På Gränsbevakningens webbplats finns aktuella anvisningar för hur man kommer över gränsen under coronaviruspandemin.

Läs också THL:s reseanvisningar som uppdateras kontinuerligt.