Arbetshälsoinstitutet har kartlagt exponeringsnivåerna i finländska växthus med tomat- och gurkodling och arbetstagarnas allergier mot orenheter från växt- och djurriket i arbetsmiljön. Utredningen visar att växthusarbete året runt är förknippat med en förhöjd risk för allergi jämfört med många andra arbeten. Allergier och hud- och luftvägssymtom som förekommer vid växthusarbete kan motverkas genom utveckling av dammfria arbetsmetoder och användning av skyddsutrustning. Arbetshälsoinstitutet har tagit fram nya anvisningar för arbetsgivarna och företagshälsovården om hur allergirisker kan bedömas och förebyggas. Anvisningarna finns på www.ttl.fi/kasvihuonetyo (på finska).