LAF deltar i Europeiska arbetsmyndighetens (ELA) kampanj #Rights4AllSeasons som uppmärksammar säsongsarbetarnas rättigheter, hjälper arbetsgivarna att fullgöra sina skyldigheter och strävar efter att trygga rättvisa arbetsvillkor inom hela EU. 

På samma sätt som tidigare ger LAF arbetsgivarna stöd och råd i dessa frågor.

LAF, Industrifacket, HML och SSMY har tillsammans utarbetat en guide som kan delas ut till arbetstagarna, till exempel i samband med inskolningen. Guiden finns på LAF:s medlemssidor.

Många nya lagar och övriga åtgärder främjar ett jämlikt bemötande av säsongsarbetare och annan utländsk arbetskraft. Arbets- och näringsministeriet har gett ut broschyren Arbeta i Finland och den finns på sju språk. Ministeriet har också öppnat en flerspråkig rådgivningstjänst som är verksam under sommaren och ger information om arbetstagarnas rättigheter och ger råd och anvisningar i det fall att arbetstagarna misstänker missbruk.

Läs mer här.

Kampanjen #Rights4allseasons inleddes den 15 juni och pågår till utgången av oktober inom hela EU. På kampanjens webbplats finns anvisningar och råd för säsongsarbetare och för arbetsgivare som erbjuder säsongsarbete i Europa. 

I Finland deltar förutom Arbets- och näringsministeriet även Social- och hälsovårdsministeriet, Jord- och skogsbruksministeriet, Regionförvaltningsverket, Migrationsverket, Folkpensionsanstalten, Arbets- och näringsförvaltningen, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF och Frukt- och Bärodlarnas förbund HML i kampanjen.

Läs också Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande här (på finska).