Reviderade och preciserade anvisningar har publicerats för jordbrukets säsongsarbete (Anställningsvillkor för säsongsarbetare inom jordbruket år 2021).

Läs pressmeddelandet här.

Är du medlem hos oss? Anställningsvillkoren för säsongsarbetare inom jordbruket år 2021, finns på vår extranet under rubriken, Handböcker för arbetsgivare och arbetstagare.