Arbetsgivaren ska föra en förteckning över de arbetstagare som exponerats för coronavirus eller andra farliga biologiska agenser i arbetet. Denna skyldighet gäller alla branscher.
Läs mera här: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69903132