Detta meddelande riktar sig till företag inom primärproduktionen, d.v.s. lant- och skogsbruk, trädgårdsbranschen samt fiskerinäringen, som sysselsätter utländska säsongsarbetstagare.
Läs mera här: https://nyhetsbrev.livsmedelsverket.fi/archive/show/4314622