Jord- och skogsbruksministeriet har gett en anvisning som riktar sig till arbetsgivare inom primärproduktionen och gäller säsongsarbetarnas inresa i landet. Anvisningen gäller endast kortvarigt säsongsarbete. För personer som reser in i landet med uppehållstillstånd för arbetstagare gäller de allmänna inresebestämmelserna.

Läs mera här: https://mmm.fi/-/ohjeistus-alkutuotannon-kausityovoiman-turvallisesta-maahantulosta-valmistunut

Töitä Suomesta ordnar redan flyg för säsonsgarbetare.
Läs mera här: https://www.xn--titsuomesta-n8a5u.fi/maahantulo/