På förbundets höstmöte 4.12 valdes ordförande och styrelse för nästa år. Till styrelsens ordförande återvaldes verkställande direktör Pasi Hakkarainen från Luumäki. Ny ordinarie medlem i styrelsen är Lasse Paavola, verkställande direktör från Seinäjoki (pälsproduktion), och suppleant Peter Björkskog, verkställande direktör från Larsmo. Nya suppleanter är Noora Räsänen, bärodlare från Leppävirta (landsbygdsnäringarna), och Inari Jansson, verkställande direktör från Tammerfors (plantskolebranschen). Styrelsens sammansättning >>