Länk: sasongsarbete.fi >   

Finska ambassaden i Ukraina har meddelat att de flyg från Ukraina till Finland som planerats denna och nästa vecka inte blir av. Ukrainska regeringen har beslutat att medborgarna inte får åka på säsongsarbete till andra länder. Arbetsgivare som väntar på utländska säsongsarbetare kan anställa vikarier och har då en laglig grund för visstidsanställning.