En arbetstagare som har uppehållstillstånd för arbetstagare, men som för närvarande vistas utomlands, får återvända till Finland, eftersom det är fråga om en person som är bosatt i Finland. För att arbetstagaren ska få komma över gränsen måste arbetsgivaren dock fylla i denna blankett som bestyrker att personen arbetar inom de kritiska branscherna. En sådan arbetstagare får dock inte plats på charterflygen, som är avsedda för säsongsarbetare.

En arbetstagare som har för avsikt att komma till Finland med stöd av säsongsarbetslagen, dvs. en person som redan har ett giltigt tillstånd för säsongsarbete eller vars ansökningsprocess pågår, får INTE komma till Finland, om personen inte hör till de 1 500 namngivna säsongsarbetarna som nu fått tillstånd att resa in i landet.

Karantänsanvisningar för säsongsarbetare som kommer till Finland (på finska) >