Industrifacket har utlyst en politisk strejk på fredagen 2.2.2018. Strejken gäller Industrifackets alla arbeten inom avtalsbranscherna och alla arbetstagare inom branscherna, oberoende de är medlemmar i Industrifacket eller ej. Tilläggsinformation på Extranet-medlemssidorna i punkten > Meddelanden.