Egentliga Finlands och Satakuntas TE-byråer och EURES-tjänsten ordnar informationstillfällen i Åbo 8.11. och i Kankaanpää 9.11. för lantbruks- och trädgårdsbranschens arbetsgivare om rekrytering av arbetskraft från EU-området. På plats finns Eures-sakkunniga från många medlemsländer bl.a. Estland, Lettland, Litauen och Rumänien. I dessa länder finns arbetstagare tillgängliga för Finland. Tillfällena är gratis och programmen finns här >> Åbo 8.11.2017 och Kankaanpää 9.11.2017