LAF fortsätter med gratis utbildning för medlemmarna denna höst. Dagar för anställningsfrågor ordnas enligt följande:

Semester, familjeledigheter, sjukledighet - grunder och löneutbetalning för olika sorts frånvaron
• Seinäjoki, tisdag 7.11.
• Åbo, onsdag 15.11.
• Jyväskylä, torsdag 16.11.

Olika skäl till anställningsförhållandets upphörande
• Jyväskylä, fredag 17.11.

Utbildningsdagarnas program och anmälningsanvisningar finns på Extranet-sidorna i punkten Utbildning. Välkommen med!