LAF deltar i Europeiska arbetsmyndighetens (ELA) kampanj #Rights4AllSeasons som uppmärksammar säsongsarbetarnas rättigheter, hjälper arbetsgivarna att fullgöra sina skyldigheter och strävar efter att trygga rättvisa arbetsvillkor inom hela EU. 

På samma sätt som tidigare ger LAF arbetsgivarna stöd och råd i dessa frågor.

LAF, Industrifacket, HML och SSMY har tillsammans utarbetat en guide som kan delas ut till arbetstagarna, till exempel i samband med inskolningen. Guiden finns på LAF:s medlemssidor.

Många nya lagar och övriga åtgärder främjar ett jämlikt bemötande av säsongsarbetare och annan utländsk arbetskraft. Arbets- och näringsministeriet har gett ut broschyren Arbeta i Finland och den finns på sju språk. Ministeriet har också öppnat en flerspråkig rådgivningstjänst som är verksam under sommaren och ger information om arbetstagarnas rättigheter och ger råd och anvisningar i det fall att arbetstagarna misstänker missbruk.

Läs mer här.

Kampanjen #Rights4allseasons inleddes den 15 juni och pågår till utgången av oktober inom hela EU. På kampanjens webbplats finns anvisningar och råd för säsongsarbetare och för arbetsgivare som erbjuder säsongsarbete i Europa. 

I Finland deltar förutom Arbets- och näringsministeriet även Social- och hälsovårdsministeriet, Jord- och skogsbruksministeriet, Regionförvaltningsverket, Migrationsverket, Folkpensionsanstalten, Arbets- och näringsförvaltningen, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF och Frukt- och Bärodlarnas förbund HML i kampanjen.

Läs också Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande här (på finska).

Vi har stängt 27 - 31.5.2021 på grund av renovering.

Onsdag    12.5    kl. 8.00 - 13.00
Torsdag    13.5     stängt

Ha en bra Kristi himmelsfärdsdag!

Telefonrådgivningen under valborg:

Fredag 30.4.2021 - 8.00-14.00

Glad valborg önskar vi er alla!

Reviderade och preciserade anvisningar har publicerats för jordbrukets säsongsarbete (Anställningsvillkor för säsongsarbetare inom jordbruket år 2021).

Läs pressmeddelandet här.

Är du medlem hos oss? Anställningsvillkoren för säsongsarbetare inom jordbruket år 2021, finns på vår extranet under rubriken, Handböcker för arbetsgivare och arbetstagare.

Utbildning för mjölkproducenter på finska.

Få hjälp med rekryteringen tryggt till Finland.

Se de förnyade webbsidorna:
https://jobs.toitasuomesta.fi/

Hej alla!

Jag heter Heidi och har börjat som kontorsansvarig här på LAF. Christel Wakkinen har gått i välförtjänt pension och nu är det jag som bl.a. svarar i telefon här på kontoret. Ännu har jag inte blivit bekant med er alla, men jag ser framemot att få tala med er!

Med önskan om en trevlig vår. Ta vara på er!

Hälsningar,
Heidi

 

Telefonrådgivningen under påsken:
torsdag             1.4.2021   8.00–13.00
fredag               2.4.2021   Stängt
måndag            5.4.2021    Stängt

Arbetsgivaren ska föra en förteckning över de arbetstagare som exponerats för coronavirus eller andra farliga biologiska agenser i arbetet. Denna skyldighet gäller alla branscher.
Läs mera här: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69903132

Detta meddelande riktar sig till företag inom primärproduktionen, d.v.s. lant- och skogsbruk, trädgårdsbranschen samt fiskerinäringen, som sysselsätter utländska säsongsarbetstagare.
Läs mera här: https://nyhetsbrev.livsmedelsverket.fi/archive/show/4314622

Jord- och skogsbruksministeriet har gett en anvisning som riktar sig till arbetsgivare inom primärproduktionen och gäller säsongsarbetarnas inresa i landet. Anvisningen gäller endast kortvarigt säsongsarbete. För personer som reser in i landet med uppehållstillstånd för arbetstagare gäller de allmänna inresebestämmelserna.

Läs mera här: https://mmm.fi/-/ohjeistus-alkutuotannon-kausityovoiman-turvallisesta-maahantulosta-valmistunut

Töitä Suomesta ordnar redan flyg för säsonsgarbetare.
Läs mera här: https://www.xn--titsuomesta-n8a5u.fi/maahantulo/

Vår långvariga byråsekreterare Christel Wakkinen går i pension den 1 mars 2021. Vi tackar henne för trogen tjänst. Hennes efterträdare är Heidi Nemlander, tradenom.

Landsbygdsnäringarnas kollektivavtal finns nu också i ukrainsk översättning på våra medlemssidor.

På förbundets höstmöte 4.12 valdes ordförande och styrelse för nästa år. Till styrelsens ordförande återvaldes verkställande direktör Pasi Hakkarainen från Luumäki. Ny ordinarie medlem i styrelsen är Lasse Paavola, verkställande direktör från Seinäjoki (pälsproduktion), och suppleant Peter Björkskog, verkställande direktör från Larsmo. Nya suppleanter är Noora Räsänen, bärodlare från Leppävirta (landsbygdsnäringarna), och Inari Jansson, verkställande direktör från Tammerfors (plantskolebranschen). Styrelsens sammansättning >> 

De tillfälliga ändringarna som gäller minskning av arbetskraften, nämligen kortare samarbetsförhandlingar och tid för meddelande vid permittering, möjligheten att permittera visstidsanställda, hävning under prövotid av ekonomiska orsaker och produktionsskäl och förlängd återanställningstid, upphör att gälla 31.12.2020.

Arbetstagaren insjuknar i covid-19

När arbetstagaren har insjuknat i covid-19 och därför är frånvarande från arbetet, betalar arbetsgivaren lön för sjukdomstid i enlighet med kollektivavtalet.

Gränsbevakningen har gett nya riktlinjer som innebär att säsongsarbetare kan resa in i landet redan innan intyget för säsongsarbete har beviljats. Detta gäller huvudsakligen Ukraina, eftersom många andra länder för närvarande inte tillåter utresa. Det lönar sig inte att räkna med arbetskraft från till exempel Ryssland och Thailand under denna säsong.

Flyg kan bokas via MTK:s webbsida (www.töitäsuomesta.fi), och platserna utökas alltefter som flygen fylls. Vid behov kommer flygresor att arrangeras varje dag under nästa vecka. Charterflygen gör inresan smidigare, eftersom gränsbevakningen får uppgifter om säsongsarbetarna i förväg.

Republikens president Sauli Niinistö förlänade vår styrelseordförande Pasi Hakkarainen hederstiteln trädgårdsråd den 11 juni. LAF gratulerar!

LAF och Industrifacket har avtalat om en temporär ändring av tiden för meddelande om permittering i kollektivavtalen för landsbygdsnäringarna, trädgårdsbranschen, grön- och miljöanläggningsbranschen och pälsproduktionsbranschen. Ändringen gäller fram till 31.12.2020. Fram till dess är tiden för meddelande om permittering 5 dagar (i stället för 14 dagar).

Exempel: Meddelandet om permittering ges fredag 12.6, varvid permitteringen börjar torsdag 18.6.

På grund av coronaviruset befinner sig Finlands ekonomi i en situation som äventyrar förutsättningarna för företagsverksamheten, sysselsättningen och människornas utkomst. Därför har temporära ändringar gjorts i arbetslagstiftningen. Ändringarna är i kraft fram till 31.12.2020.

Från och med idag den 14 maj använder gränsbevakningen inte längre namnlistan över utländska arbetstagare. Nu släpps 3 000 utländska arbetstagare in i landet, om de har ett gällande arbetstillstånd och arbetsgivarens blankett som motiverar att arbetsuppgifterna är viktiga med tanke på försörjningsberedskapen. Flyg kan bokas via webbplatsen https://www.töitäsuomsesta.fi/.

Blankett för arbetsgivare: Nödvändig inresa SV/EN (pdf)   

Underkategorier