Expertis, råd och utbildning
för arbetsgivare

 

Landsbygdsnäringar
Trädgårdsproduktion
Grön- och miljöanläggning
Pälsproduktion

Landsbygdens Arbetsgivareförbund - LAF

Inom landsbygdsnäringarna, trädgårdsbranschen och pälsproduktionsbranschen genomförs 1.2.2022 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast därefter en allmän förhöjning som är 17 cent/timme.

Inom grön- och miljöanläggningsbranschen är den allmänna förhöjningen som genomförs 1.2.2022 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast därefter 19 cent/timme. Inom grön- och miljöanläggningen betalas dessutom 1.2.2022 eller vid ingången av den löneutbetalningsperiod som börjar närmast därefter en engångsersättning på150 euro.

Också tabellönerna stiger 1.2.2022.

Kollektivavtalets cent- och eurobaserade tillägg höjs med 1,7 % fr.o.m. 1.2.2022 för hela avtalsperioden. 

Vi kommer inom kort att skicka ut medlemsbrev med information om löneförhöjningarna, några nya textavsnitt i avtalen och nuvarande tolkningar som skrivs in i kollektivavtalens avlöningskapitel.

LAF och Industrifacket nådde en löneuppgörelse 20.12 inom landsbygdsnäringarna, pälsproduktionsbranschen, trädgårdsbranschen samt grön- och miljöanläggningsbranschen. Vi informerar medlemmarna om det exakta innehållet i uppgörelsen under vecka 2. Avtalen är i kraft fram till 31.1.2023.

På förbundets höstmöte 14.12.2021 valdes ordförande och styrelse för nästa år. Till styrelsens ordförande återvaldes Pasi Hakkarainen, trädgårdsrådet från Luumäki. Ny ordinarie medlem i styrelsen är Jenni Rantanen, ekonomichef från Åbo (trädgårdsbranschen), och suppleant Juha Oksanen, verkställande direktör från Åbo. Styrelsens sammansättning >> 

Extranet - medlemssidor

bli medlem

kom ihåg årsemälan

inkomstregistret bnr