Expertis, råd och utbildning
för arbetsgivare

 

Landsbygdsnäringar
Trädgårdsproduktion
Grön- och miljöanläggning
Pälsproduktion

Landsbygdens Arbetsgivareförbund - LAF

Itsenaisyyspaiva

 

LAF önskar alla sina medlemmar 
en trevlig självständighetsdag!    

De tillfälliga ändringarna som gäller minskning av arbetskraften, nämligen kortare samarbetsförhandlingar och tid för meddelande vid permittering, möjligheten att permittera visstidsanställda, hävning under prövotid av ekonomiska orsaker och produktionsskäl och förlängd återanställningstid, upphör att gälla 31.12.2020.

Arbetstagaren insjuknar i covid-19

När arbetstagaren har insjuknat i covid-19 och därför är frånvarande från arbetet, betalar arbetsgivaren lön för sjukdomstid i enlighet med kollektivavtalet.

Extranet - medlemssidor

bli medlem

kom ihåg årsemälan

hostmote
 

inkomstregistret bnr