Expertis, råd och utbildning
för arbetsgivare inom
landsbygds- och trädgårdsnäringar,
grön- och miljöanläggning och
pälsproduktion.

Landsbygdens Arbetsgivareförbund - LAF

Det sker personalförändringar på LAF:s kontor under år 2019. JuK Minna Marttila från Esbo började som ny sakkunnig den 6.6. Som jurist har hon en lång karriär inom försäkringsbranschen och erfarenhet av advokatarbete.

Även FD och AFM, agronom Manuela Tallberg-Nygård från Borgå har blivit anställd som förbundets sakkunnig. Hon börjar i sin tjänst på deltid 1.10 och övergår i heltidstjänst fr.o.m. december. Förutom en doktorsexamen i svensk översättning och en agronomexamen, har hon egen erfarenhet inom lantbruket.

JM Marjatta Sidarous som länge fungerade som sakkunnig i LAF gick i pension den 31.5.

LAF deltar i Okra Lantbruksutställningen i Oripää 3 – 6.7. Välkommen till vår avdelning F232 (innehall).

Då man anställer unga, under 18-åringar, till sommarjobb ska arbetsgivaren se till att de övervakas särskilt väl i arbetet. Unga arbetstagare saknar ofta tidigare arbetserfarenhet och därför ska de introduceras i arbetet särskilt grundligt innan arbetandet påbörjas. Introduceringen och handledningen ska fortsätta under anställningens förlopp, om arbetsuppgifterna t.ex. förändras. Mera material om introduceringen finns här:

Extranet - medlemssidor

bli medlem

kom ihåg årsemälan

inkomstregistret bnr