Sakkunnig information, rådgivning och utbildning för arbetsgivare inom landsbygdsnäringarna, trädgårds-, grön- och miljöanläggningsbranschen samt pälsproduktionsbranschen.

Landsbygdens Arbetsgivareförbund - LAF

LAF fortsätter med gratis utbildning för medlemmarna denna vår. Dagar för anställningsfrågor ordnas enligt följande:

Kollektivavtalets centrala ärenden under kontroll
• Onsdag 17.4. Seinäjoki (på svenska) / De övriga på finska:
• Fredag 5.4. Tavastehus / Torsdag 11.4. Åbo / Måndag 15.4. Seinäjoki

Utmanande situationer på arbetsplatsen – på finska
• Fredag 12.4. Åbo / Tisdag 16.4. Seinäjoki

Utbildningsdagarnas program och anmälningsanvisningar finns på Extranet-medlemssidorna i punkten: Utbildning. Om du inte ännu är medlem i LAF, ta kontakt med vår byrå. Välkommen med!

Inom LAF:s avtalsbranscher träder löneförhöjningarna år 2019 i kraft i början på februari. Lönernas generella förhöjning är 1,6 % och med motsvarande förhöjning har också kollektivavtalens tabellöner granskats. LAF:s medlemsarbetsgivare har informerats separat om genomförandet av löneförhöjningarna.

Till ny verkställande direktör för Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF har valts sakkunnig JM Kristel Nybondas, 50 år. Hon har flera års arbetserfarenhet som LAF:s sakkunnig och hon har även suttit som suppleant i Arbetsdomstolen de senaste tre åren. Hon påbörjar sin nya tjänst i september 2019. Förbundets nuvarande verkställande direktör Veli-Matti Rekola går samtidigt i pension.

Kristel Nybondas har en starkt förankrad bakgrund på landsbygden eftersom hon deltagit i hemgårdens alla arbeten sedan barndomen i Lappträsk. Jordbrukets sysslor kallar henne fortfarande tidvis från hemmet i Esbo. Via sina intressen har Kristel ett brett nätverk bland företag inom hästhushållningen, som också är en viktig del av LAF:s medlemskår. Kristels modersmål är svenska och förutom finska kan hon flytande engelska och tyska.

Extranet - medlemssidor

bli medlem

kom ihåg årsemälan

anmal varmote

inkomstregistret bnr