Expertis, råd och utbildning
för arbetsgivare

 

Landsbygdsnäringar
Trädgårdsproduktion
Grön- och miljöanläggning
Pälsproduktion

Landsbygdens Arbetsgivareförbund - LAF

Viktigt: 1 500 säsongsarbetare till Finland, men vem får dem?
Besvara så snabbt som möjligt Jord- och skogsbruksministeriets förfrågan (länken här nedan) om vem som behöver säsongsarbetare. Svarstiden går ut redan imorgon 9.4. kl. 06.00.

https://mmm.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/kiireellinen-verkkokysely-kausityovoiman-valittomasta-tarpeesta-alkutuotannon-yrityksille

LAF och Industrifacket har avtalat om en temporär ändring av tiden för meddelande om permittering i kollektivavtalen för landsbygdsnäringarna, trädgårdsbranschen, grön- och miljöanläggningsbranschen och pälsproduktionsbranschen. Ändringen är i kraft 23.4–31.7.2020. Under denna period är tiden för meddelande om permittering 5 dagar (i stället för 14 dagar).

Exempel: Meddelandet om permittering ges fredag 3.4, varvid permitteringen börjar torsdag 9.4.

På grund av coronaviruset befinner sig Finlands ekonomi i en situation som äventyrar förutsättningarna för företagsverksamheten, sysselsättningen och människornas utkomst. Därför har arbetsmarknadens centralorganisationer och Finlands regering avtalat om temporära ändringar i arbetslagstiftningen. Ändringarna är i kraft 1.4–30.6.2020.

Arbetsgivare kan anmäla lediga jobb och hitta arbetstagare via länkarna nedan:
https://www.mtk.fi/-/toitasuomesta 
https://www.maatilalle.fi/  
https://hpl.fi/uutiset/maatilat-ja-puutarhat-eivat-selvia-ilman-kausityovoimaa  

Extranet - medlemssidor

bli medlem

kom ihåg årsemälan

inkomstregistret bnr