Expertis, råd och utbildning
för arbetsgivare

 

Landsbygdsnäringar
Trädgårdsproduktion
Grön- och miljöanläggning
Pälsproduktion

Landsbygdens Arbetsgivareförbund - LAF

Från och med idag den 14 maj använder gränsbevakningen inte längre namnlistan över utländska arbetstagare. Nu släpps 3 000 utländska arbetstagare in i landet, om de har ett gällande arbetstillstånd och arbetsgivarens blankett som motiverar att arbetsuppgifterna är viktiga med tanke på försörjningsberedskapen. Flyg kan bokas via webbplatsen https://www.töitäsuomsesta.fi/.

Blankett för arbetsgivare: Nödvändig inresa SV/EN (pdf)   

För att trygga behovet av arbetskraft under våren och försommaren får ytterligare 3 000 personer från länder utanför EU resa in i landet från och med den 14 maj, utöver de 1 500 personer som tidigare fattats beslut om.

Länk: sasongsarbete.fi >   

Finska ambassaden i Ukraina har meddelat att de flyg från Ukraina till Finland som planerats denna och nästa vecka inte blir av. Ukrainska regeringen har beslutat att medborgarna inte får åka på säsongsarbete till andra länder. Arbetsgivare som väntar på utländska säsongsarbetare kan anställa vikarier och har då en laglig grund för visstidsanställning.

Extranet - medlemssidor

bli medlem

kom ihåg årsemälan

inkomstregistret bnr