Expertis, råd och utbildning
för arbetsgivare

 

Landsbygdsnäringar
Trädgårdsproduktion
Grön- och miljöanläggning
Pälsproduktion

Landsbygdens Arbetsgivareförbund - LAF

Inreserestriktionerna vid Finlands yttre gränser upphörde från och med 1.7.2022 (Gränsbevakningsväsendets pressmeddelande).

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har uppdaterat anvisningarna om coronahygien och dessa bör följas (på finska).

Anvisningen ”Säker inresa för säsongsarbetskraft inom primärproduktion – anvisning för arbetsgivare”, som jord- och skogsbruksministeriet gav behöver inte längre följas. Detta betyder att blanketten om att arbetstagarens inresa är nödvändig, inte längre behöver fyllas i när säsongsarbetare inom primärproduktionen anländer till landet. 

Se på videon om tryggt arbete på finländska lantgårdar här.

Vi ordnar ett informationstillfälle 18.5 kl. 10.00, där vi går igenom checklistan för ansvarsfull rekrytering 2022.
Tillfället är på finska.

Välkommen att delta via länken nedan:
Länken till mötet

 

I samarbete med:

kuva

Extranet - medlemssidor

bli medlem

kom ihåg årsemälan

 

inkomstregistret bnr