Expertis, råd och utbildning
för arbetsgivare inom
landsbygds- och trädgårdsnäringar,
grön- och miljöanläggning och
pälsproduktion.

Landsbygdens Arbetsgivareförbund - LAF

Förbundets höstmöte 10.12. valde förbundets ordförande och styrelse för nästa år. Till styrelsens ordförande valdes fortsättningsvis verkställande direktör Pasi Hakkarainen från Luumäki. Nya ordinarie styrelsemedlemmar inom landsbygdsnäringarna är jordbrukare Anssi Laamanen från Juva och förvaltare Mikael Jensen från Kimitoön. Deras suppleanter är jordbrukare Hanna-Mari Mähönen från Kuopio och jordbrukare Aarne Schildt från Borgå. Styrelsens sammansättning finns här.

Det sker personalförändringar på LAF:s kontor under år 2019. JuK Minna Marttila från Esbo började som ny sakkunnig den 6.6. Som jurist har hon en lång karriär inom försäkringsbranschen och erfarenhet av advokatarbete.

Även FD och AFM, agronom Manuela Tallberg-Nygård från Borgå har blivit anställd som förbundets sakkunnig. Hon börjar i sin tjänst på deltid 1.10 och övergår i heltidstjänst fr.o.m. december. Förutom en doktorsexamen i svensk översättning och en agronomexamen, har hon egen erfarenhet inom lantbruket.

JM Marjatta Sidarous som länge fungerade som sakkunnig i LAF gick i pension den 31.5.

LAF deltar i Okra Lantbruksutställningen i Oripää 3 – 6.7. Välkommen till vår avdelning F232 (innehall).

Extranet - medlemssidor

bli medlem

kom ihåg årsemälan

inkomstregistret bnr