Sakkunnig information, rådgivning och utbildning för arbetsgivare inom landsbygdsnäringarna, trädgårds-, grön- och miljöanläggningsbranschen samt pälsproduktionsbranschen.

Landsbygdens Arbetsgivareförbund - LAF

Inom LAF:s avtalsbranscher träder löneförhöjningarna år 2019 i kraft i början på februari. Lönernas generella förhöjning är 1,6 % och med motsvarande förhöjning har också kollektivavtalens tabellöner granskats. LAF:s medlemsarbetsgivare har informerats separat om genomförandet av löneförhöjningarna.

Till ny verkställande direktör för Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF har valts sakkunnig JM Kristel Nybondas, 50 år. Hon har flera års arbetserfarenhet som LAF:s sakkunnig och hon har även suttit som suppleant i Arbetsdomstolen de senaste tre åren. Hon påbörjar sin nya tjänst i september 2019. Förbundets nuvarande verkställande direktör Veli-Matti Rekola går samtidigt i pension.

Kristel Nybondas har en starkt förankrad bakgrund på landsbygden eftersom hon deltagit i hemgårdens alla arbeten sedan barndomen i Lappträsk. Jordbrukets sysslor kallar henne fortfarande tidvis från hemmet i Esbo. Via sina intressen har Kristel ett brett nätverk bland företag inom hästhushållningen, som också är en viktig del av LAF:s medlemskår. Kristels modersmål är svenska och förutom finska kan hon flytande engelska och tyska.

På LAF:s höstmöte som hölls igår valdes förbundets förvaltningsledning. Ny ordförande för styrelsen blev efter omröstning verkställande direktör Pasi Hakkarainen från Luumäki. Han representerar trädgårdssektorn i förbundet och verkar som verkställande direktör för Ansari-Yhtymä Oy. Före detta var Pasi Hakkarainen viceordförande för styrelsen i två år. Efter ordförandevalet belönades ekonomieråd Kimmo Hovi som skött uppgiften sedan år 2006 och som i sina förord värdesatte arbetsgivareförbundets enighet och betonade dess betydelse också i kommande arbetsmarknadsutmaningar.

På höstmötet valdes också styrelsen för år 2019. Nya ordinarie medlemmar i styrelsen är jordbrukare Riku-Sippo Uotila, landsbygdsnäringarna och verkställande direktör Juha Oksanen, trädgårdsbranschen. Styrelsens sammansättning finns här.

Extranet - medlemssidor

bli medlem

kom ihåg årsemälan

inkomstregistret bnr