Expertis, råd och utbildning
för arbetsgivare inom
landsbygds- och trädgårdsnäringar,
grön- och miljöanläggning och
pälsproduktion.

Landsbygdens Arbetsgivareförbund - LAF

LAF:s höstmöte hålles tisdagen 10.12.2019 med början kl. 9.30 på Scandic Hotel Simonkenttä i Helsingfors. Till höstmötet är förbundets alla medlemmar välkomna. Vi ber Er vänligen meddela om deltagande till vår byrå senast 3.12., e-post: info(a)tyonantajat.fi eller tel. (09) 725 04 500. Möteskallelsen finns här >.

Det sker personalförändringar på LAF:s kontor under år 2019. JuK Minna Marttila från Esbo började som ny sakkunnig den 6.6. Som jurist har hon en lång karriär inom försäkringsbranschen och erfarenhet av advokatarbete.

Även FD och AFM, agronom Manuela Tallberg-Nygård från Borgå har blivit anställd som förbundets sakkunnig. Hon börjar i sin tjänst på deltid 1.10 och övergår i heltidstjänst fr.o.m. december. Förutom en doktorsexamen i svensk översättning och en agronomexamen, har hon egen erfarenhet inom lantbruket.

JM Marjatta Sidarous som länge fungerade som sakkunnig i LAF gick i pension den 31.5.

LAF deltar i Okra Lantbruksutställningen i Oripää 3 – 6.7. Välkommen till vår avdelning F232 (innehall).

Extranet - medlemssidor

bli medlem

kom ihåg årsemälan

hostmote
 

inkomstregistret bnr