Branscher

Branschvisa kollektivavtal

Maaseutuelinkeinojen työehtosopimus

 • maatalous mukaan lukien tilalla pääosin tuotettujen tuotteiden jatkojalostus, kauppakunnostus ja myynti osana maatilataloutta tai sen yhteydessä yhtiöitettynä
 • vihannes- ja muut alkutuotepakkaamot, joissa kauppakunnostetaan ja varastoidaan omistajayritysten tuotteita
 • vihannesten, marjojen ja erikoiskasvien avomaaviljely
 • siipikarjakasvattamot
 • mehiläistarhat
 • yksityinen maatalouslomitus
 • ratsastus- ja harrastetallit, ratsastuskoulut
 • ravitallit
 • maaseutumatkailu
 • kalankasvatus ja -viljely
 • kotieläintarhat ja kotieläinpuistot
 • eläinhoitolat
 • kone- ja muut urakointipalvelut
 • metsämarjojen, -sienien ja muiden luonnontuotteiden poiminta ja keruu
 • maataloudelliset tutkimuslaitokset (yksityiset)

Puutarha-alan työehtosopimus

 • kauppapuutarhat
 • taimistot
 • kukkatalot ja viherkeskukset
 • kukkien ja viherkasvien vuokraus- ja huoltoyritykset
 • sienimöt

Viher- ja ympäristörakentamisalan työehtosopimus

 • viher- ja ympäristörakentaminen
 • viheralueiden hoito
 • viheralueiden suunnittelu
 • yrityksen toimintaan kuuluva puutarha-myymälä

Turkistuotantoalan työehtosopimus

 • turkistilat
 • rehukeskukset
 • nahkontakeskukset
 • destruktiolaitokset

Metsäalan työehtosopimus (MTA yhtenä sopijaosapuolena)

 • metsäpalveluyritykset
Branscher

Bli medlem

Alla arbetsgivare inom förbundets branscher kan bli medlemmar, både privatpersoner och företag. oavsett om anställningar görs året om eller säsongbetonat.

Bli medlem
Branscher

Lokala avtal

På flera ställen i kollektivavtalen nämns lokala avtal och överenskommelser som ger flexibilitet i de tvingande bestämmelserna. I arbetstidslagen finns dock en bestämmelse som förbjuder icke-organiserade arbetsgivare från att ingå lokala avtal.

Läs mer