juni 14, 2024 Aktuellt

Inte möjligt att plocka skogsbär med tillstånd för säsongsarbete

Förordningen om säsongsanställning definierar de branscher där det är möjligt att anställa en arbetstagare med säsongsarbetstillstånd. Plockning av skogsbär hör inte till dessa branscher och därför måste en tredjelandsmedborgare i stället ansöka om uppehållstillstånd för arbetstagare.

Om en arbetstagare på sin fritid plockar skogsbär och säljer dem till sin arbetsgivare finns det risk för att myndigheterna tolkar plockningen så att den skett inom anställningsförhållandet, varvid eventuella övertidsersättningar ska betalas. När det gäller säsongsarbetare innebär en sådan tolkning dessutom att arbetsgivaren har handlat i strid mot lagen.

Dela artikeln