september 21, 2022 Aktuellt

Det tillfälliga skyddet för ukrainare kommer att fortsätta

Tillfälligt skydd

För närvarande är det tillfälliga skyddet i kraft fram till den 4 mars 2023. Inrikesministeriet bereder nu en speciallag enligt vilken uppehållstillstånd som beviljats med stöd av tillfälligt skydd i Finland ska fortsätta att gälla direkt under den tid beslutet om tillfälligt skydd gäller inom EU.

Den som beviljats uppehållstillstånd ska alltså inte separat behöva ansöka om förlängning av tillståndet. Det innebär att skyddet kommer att fortsätta automatiskt med ytterligare ett år fr.o.m. den 4 mars 2023, om inte rådet beslutar att det ska upphöra. Rådet kan dessutom fatta beslut om fortsatt skydd i ytterligare ett år. Enligt direktivet om tillfälligt skydd kan skyddet gälla i sammanlagt högst tre år.

Dela artikeln