juli 6, 2022 Aktuellt

Aktuellt om corona

Länkar till myndighetsinformation

Inreserestriktionerna vid Finlands yttre gränser upphörde från och med 1.7.2022 (Gränsbevakningsväsendets pressmeddelande).

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har uppdaterat anvisningarna om coronahygien och dessa bör följas (på finska).

Anvisningen ”Säker inresa för säsongsarbetskraft inom primärproduktion – anvisning för arbetsgivare”, som jord- och skogsbruksministeriet gav behöver inte längre följas. Detta betyder att blanketten om att arbetstagarens inresa är nödvändig, inte längre behöver fyllas i när säsongsarbetare inom primärproduktionen anländer till landet.

Dela artikeln