mars 5, 2024 Aktuellt

Medlemsutbildning 16.4 – Resekostnader och naturaförmåner

Vi ordnar medlemsutbildning (på finska) i anslutning till förbundets årsmöte.

Mötesdagens program (OBS! ändring i tidtabellen)

9:30 Kaffeservering
10.00 Vårmöte
På vårmötet behandlas följande stadgeenliga ärenden:

  1. verksamhetsberättelsen för år 2023
  2. bokslutet för år 2023, revisionsberättelsen och förslag till användning av överskottet
  3. beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet
  4. Stadgeändring

Efter vårmötet ordnar vi utbildning: Resekostnader och naturaförmåner
12.30 Lunch

Anmäl dig senast 8.4.2024 per e-post eller per telefon 09 7250 4500.

Kallelse till förbundsmöte

 

Dela artikeln