februari 15, 2023 Aktuellt

Löneuppgörelsen 10.2.2023

Lönerna höjs genom en centförhöjning både när det gäller den allmänna förhöjningen och lönetabellens kravgrupper. Dessutom avtalades om ett separat engångsbelopp år 2024. Avtalsperioden är 1.2.2023–31.1.2025. De allmänna förhöjningarna uppgår till sammanlagt 6 % under två år, och därtill är kostnaden för engångsbeloppet 0,7 %. Förhöjningarna genomförs inte i procent på arbetsplatserna. Vi kommer att skicka ut medlemsbrev med närmare anvisningar för lönebetalningen och textändringar.

Landsbygdsnäringarna och trädgårdsbranschen:

Den allmänna förhöjningen som genomförs 1.3.2023 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast därefter är 35 cent/timme för timavlönade och 60,20 euro/månad för månadsavlönade. Den allmänna förhöjningen som genomförs 1.3.2024 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast därefter är 26 cent/timme för timavlönade och 44,72 euro/månad för månadsavlönade.

Pälsproduktionsbranschen:

Den allmänna förhöjningen som genomförs 1.3.2023 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast därefter är 36 cent/timme för timavlönade och 61,92 euro/månad för månadsavlönade. Den allmänna förhöjningen som genomförs 1.3.2024 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast därefter är 27 cent/timme för timavlönade och 46,44 euro/månad för månadsavlönade.

Grön- och miljöanläggningsbranschen:

Den allmänna förhöjningen som genomförs 1.3.2023 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast därefter per dyrortsklass
– timavlönade: 40 cent/timme i huvudstadsregionen,
38 cent/timme i område I och 37 cent/timme i område II
– månadsavlönade: 68 euro/månad i huvudstadsregionen,
64,60 euro/månad i område I och 62,90 euro/månad i område II

Den allmänna förhöjningen som genomförs 1.3.2024 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast därefter per dyrortsklass
– timavlönade: 30 cent/timme i huvudstadsregionen,
28 cent/timme i område I och 27 cent/timme i område II
– månadsavlönade: 51 euro/månad i huvudstadsregionen,
47,60 euro/månad i område I och 45,90 euro/månad i område II

Engångsbelopp inom alla avtalsbranscher

1.3.2024 eller på den lönebetalningsdag som följer närmast därefter betalas ett engångsbelopp på 180 euro till de arbetstagare som vid tidpunkten i fråga är anställda inom landsbygdsnäringarna, trädgårdsbranschen och pälsproduktionsbranschen. Inom grön- och miljöanläggningsbranschen betalas 1.2.2024 eller på den lönebetalningsdag som följer närmast därefter ett engångsbelopp på 240 euro till de arbetstagare som är anställda vid tidpunkten i fråga.

Engångsbeloppet betalas också till permitterade och familjelediga arbetstagare.

Till visstidsanställda, deltidsanställda och arbetstagare som fastanställs senare under år 2024 betalas ett engångsbelopp på 15 euro för varje arbetsmånad med minst 80 utförda arbetstimmar år 2024. Inom grön- och miljöanläggningsbranschen är beloppet 20 euro per arbetsmånad.

Dela artikeln