Sopimusalat

Alakohtaiset työehtosopimukset

Maaseutuelinkeinojen työehtosopimus

 • maatalous mukaan lukien tilalla pääosin tuotettujen tuotteiden jatkojalostus, kauppakunnostus ja myynti osana maatilataloutta tai sen yhteydessä yhtiöitettynä
 • vihannes- ja muut alkutuotepakkaamot, joissa kauppakunnostetaan ja varastoidaan omistajayritysten tuotteita
 • vihannesten, marjojen ja erikoiskasvien avomaaviljely
 • siipikarjakasvattamot
 • mehiläistarhat
 • yksityinen maatalouslomitus
 • ratsastus- ja harrastetallit, ratsastuskoulut
 • ravitallit
 • maaseutumatkailu
 • kalankasvatus ja -viljely
 • kotieläintarhat ja kotieläinpuistot
 • eläinhoitolat
 • kone- ja muut urakointipalvelut
 • metsämarjojen, -sienien ja muiden luonnontuotteiden poiminta ja keruu
 • maataloudelliset tutkimuslaitokset (yksityiset)

Puutarha-alan työehtosopimus

 • kauppapuutarhat
 • taimistot
 • kukkatalot ja viherkeskukset
 • kukkien ja viherkasvien vuokraus- ja huoltoyritykset
 • sienimöt

Viher- ja ympäristörakentamisalan työehtosopimus

 • viher- ja ympäristörakentaminen
 • viheralueiden hoito
 • viheralueiden suunnittelu
 • yrityksen toimintaan kuuluva puutarha-myymälä

Turkistuotantoalan työehtosopimus

 • turkistilat
 • rehukeskukset
 • nahkontakeskukset
 • destruktiolaitokset

Metsäalan työehtosopimus (MTA yhtenä sopijaosapuolena)

 • metsäpalveluyritykset
Sopimusalat

Liity jäseneksi

Maaseudun Työnantajaliiton jäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö tai yritys, joka toimii työnantajana MTA:n sopimusaloilla. MTA:n jäseniksi ovat tervetulleita sekä vakinaisesti että kausiluonteisesti työnantajina toimivat yrittäjät.

Liity jäseneksi
Sopimusalat

Paikallinen sopiminen

Työehtosopimuksessa mainitaan useassa kohdassa paikallinen sopiminen, joka antaa joustoa pakottaviin säännöksiin. Työaikalaista kuitenkin löytyy säännös, joka kieltää paikallista sopimista niiltä työnantajilta, jotka eivät ole järjestäytyneitä.

Lue lisää