metsaMaaseudun Työnantajaliitto toimii kiinteässä yhteistyössä jäsenalojen toimialajärjestöjen kanssa. MTA:lla on työmarkkina-asioita koskeva yhteistyösopimus seuraavien organisaatioiden kanssa:

  • Elinkeinoelämän keskusliitto EK
  • Hedelmän- ja Marjanviljelijäin Liitto
  • Kauppapuutarhaliitto
  • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
  • Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto
  • Suonenjoen Seudun Marjanviljelijäin yhdistys ry
  • Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC
  • Taimistoviljelijät ry
  • Viher- ja ympäristörakentajat ry
  • Yksityismetsätalouden työnantajat ry