MTA - Työnantajien edunvalvontaMaaseudun Työnantajaliitto valvoo jäsenalojensa työnantajien kannalta tärkeitä asioita yhteiskunnassamme. Käytännössä edunvalvontaa toteutetaan palkansaajajärjestöjen kanssa käytävissä työehtosopimusneuvotteluissa sekä työ- ja sosiaalilainsäädännön valmistelussa. MTA on mukana opetushallinnon, sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön asettamissa yhteistyöelimissä. Edunvalvontaa toteutetaan tarvittaessa yhdessä muiden työnantaja- ja yrittäjäjärjestöjen kanssa.